Obszar będący miejscem wymany informacji dla Rady Konsorcjum