Uniwersyteckie Centrum Zdalnego Nauczania i Kursów Otwartych (UCZNiKO) UMCS przygotowało jak również administruje platformą e-learningową na której mogą być prowadzone lekcje z elementami zajęć online.

Obszar w którym zaprezentowana jest przykładowa struktura szkolenia/przedmiotu zaprojektowanego na platformie e-learningowej.

Szkolenie dla Nauczycieli/Autorów e-kursów