Dzień dobry.

Na tej platformie będą przechowywane Państwa zaliczenia.

Witam Państwa!

W tym miejscu będzie możliwość wysłania plików na zaliczenie

Komputerowe Programy Użytkowe studia II stopnia

Zapoznanie z funkcjonowaniem Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, programami edycji grafiki i zdjęć


Kurs przeznaczony dla studentów I roku MSU

KURS dla studentów dla V roku Biotechnologii - specjalizacja Biotechnologia zwierząt