Seminarium doktorskie z prawa publicznego porównawczego obejmuje spotkania studentów doktorantów, mające na celu napisanie pracy doktorskej.